Algemene Voorwaarden

  • Definitieve aanmelding is mogelijk na kennismaking tijdens de Open Dag of contact met één van de docenten.
  • Bij definitieve aanmelding wordt € 120,00 voor The Artist’s Way en Walking in this World aanbetaald en voor Art & Archetypen €160,00. Zakelijke factuur + 21% btw. Vervolgens betaal je per maand via een periodieke
    overschrijving, telkens op de 25e van de maand, start augustus.
  • Bij aanmelding verbind je je tot het volgen van de gehele training. We rekenen elke
    les op jouw aanwezigheid en je commitment.
  • Het is niet mogelijk om gemiste dagen bij een andere groep in te halen.
  • Na inschrijving vindt geen restitutie van gelden plaats.

Aanmelden kan per mail info@denieuwecreatieven.com
per telefoon:
Ellis Schoonhoven 06 55 81 61 41

Veel informatie en inspiratie vind je op www.denieuwecreatieven.com en op Facebook en Instagram

Bankgegevens Triodos Bank, De Nieuwe Creatieven NL46 TRIO 0379265427