Algemene Voorwaarden

  • Definitieve aanmelding is mogelijk na kennismaking tijdens de Open Les of Open Dag, of na contact met één van de docenten.
  • Bij definitieve aanmelding wordt € 135,00 voor The Artist’s Way en € 150,00 voor Walking in this World aanbetaald en voor Art & Archetypen €175,00. Zakelijke factuur + 21% btw. Vervolgens betaal je per maand via een periodieke overschrijving, telkens op de 25e van de maand, met ingang van augustus. Je gaat een overeenkomst aan voor het gehele jaar, ook al betaal je per maand.
  • Bij aanmelding verbind je je tot het volgen van de gehele training. We rekenen elke les op jouw aanwezigheid en je commitment.
  • Het is niet mogelijk om gemiste dagen bij een andere groep in te halen.
  • Na inschrijving vindt géén restitutie van gelden plaats; de overeenkomst geldt voor het gehele jaar, ook al betaal je per maand.
  • De jaarprogramma’s The Artist’s Way, Walking in this World en Art en Archetypen gaan door bij deelname van minimaal 10 deelnemers.

Aanmelden kan per mail: info@denieuwecreatieven.com of via het formulier op de website.

Ellis Schoonhoven | De Nieuwe Creatieven

Bankgegevens Triodos Bank, De Nieuwe Creatieven NL46 TRIO 0379265427