Spirit-sessie

“Wanneer je de moed hebt om gehoor te geven aan je roeping, dan opent het hele leven
zich. Wanneer je je bliss volgt – dat wat je diep raakt en waarvan je het gevoel hebt dat het
je leven is – dan gaan er deuren open.”
Joseph Campbell


‘Spirit’ staat voor geest, vuur en ziel. Het verwijst naar de kern, naar het hart van wat ons als mensen drijft. De spirit-sessie is een individueel beraad van ongeveer twee uur, met Marie als coach, waarin je op een dieper en meer persoonlijk niveau vrijheid en inspiratie kunt vinden voor het creatieve in jezelf.

De spirit-sessie geeft je inhoud en vorm aan de hand van De Reis van de Held. Dit is een metafoor voor het levenspad, beschreven door Joseph Campbell in zijn boek ‘De held met de duizend gezichten’. Joseph Campbell ontdekte dat in alle verhalen, sprookjes en legenden die mensen van alle tijden en culturen aan elkaar verteld hebben, één universele basisstructuur aanwezig is. Er is volgens Campbell één groot oerverhaal, een verhaal met archetypische patronen. Campbell onderscheidde een aantal fasen in dit oerverhaal en voegde die samen tot wat hij noemde: De Reis van de Held. In grote lijnen onderscheidde hij: de oproep, het vertrek, de helpers, de beproevingen, het veroveren van het elixer, en de terugkeer.
Behalve dat hij ontdekte dat dit grondpatroon bestaat, maakte hij ook duidelijk wat de bedoeling daarvan is. Alle verhalen gaan er uiteindelijk over om samen te kunnen vallen met je ware zelf. Wie ben je eigenlijk en wat kom je hier doen? Om dat te weten te komen zit er niets anders op dan op reis te gaan.
Vroeg of laat kun je een oproep krijgen om je veilige, bekende plek te verlaten. Bijvoorbeeld door een gebeurtenis die je raakt of ontregelt, een ontmoeting met iemand die je de ogen opent, of door een weggestopt verlangen dat zich aandient. Ook kan het zijn dat je je ongelukkig voelt in een situatie die je veilig lijkt, maar waar je vooral bent om tegemoet te komen aan wensen van anderen.
Als je aan die oproep gehoor geeft, dan begint de reis van de held. Een belangrijk overgangsmoment in een mensenleven. Het bekende wordt verlaten en je waagt de sprong naar het onbekende. Het is een spirituele reis. Het is de weg naar individuatie.

Aan de hand van deze metafoor onderzoek je wat jouw belangrijkste thema is waarover het in de spirit-sessie mag gaan. Je hebt zelf de regie over welke vraag je wilt verkennen en hoever je je wilt openen. Het kan zijn dat we werken met een visualisatie, een levenslijn in de ruimte, of een concrete opstelling van je thema. Er is van alles mogelijk, maar jij bent aan het stuur. Zo wordt De Reis van de Held een reis naar je ware zelf.

Praktische informatie

12 trainingsdagen
van 9.30 tot 16.00 uur

Het verdiepingsjaar is alleen toegankelijk voor deelnemers die het 1e jaar hebben gevolgd en afgerond met een eindpresentatie.

Wij zorgen voor goeie koffie/cappuccino en verse geurige theetjes met lekkers.

De kosten zijn € 95,00 per maand inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor zakelijke deelnemers. De betaling mag per maand plaatsvinden.

Aandacht is ons motto. Wees Welkom.